Geen categorie

Start verkoop

By 24 maart 2017 No Comments

Start verkoop

Op 8 april a.s. zal de verkoop starten. Vanaf dat moment kunnen de inschrijfformulieren worden ingeleverd. De verkoopdocumentatie kan worden opgehaald of vanaf dat moment van onze website worden gedownload. Op 8 april van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen wij een verkoopmanifestatie organiseren. Wij houden de manifestatie in de leegstaande zuivelfabriek (ingang Dusseldorperweg, naast de Wereldwinkel). Uiteraard kunt u hier alle vragen stellen die voor u van belang zijn. Medewerkers van Rietveld makelaars zijn graag bereid om eventuele vragen ook na de verkoopmanifestatie te beantwoorden. De inschrijftermijn sluit op 18 april om 12.00 uur. U heeft dus voldoende gelegenheid om in te schrijven.

Openbare loting en vervolg

Als er meer inschrijvingen zijn dan woningen gaan we tot loting over. Deze loting zal door notaris F. Geerse uit Alkmaar worden verricht op 20 april om 19.30 uur. Het lijkt ons heel leuk om de inschrijvers hierbij aanwezig te laten zijn! Dus zijn alle inschrijvers vanaf 19.15 uur van harte welkom in de zuivelfabriek om deze loting bij te wonen. Als u wordt ingeloot kunt u dus direct kennis maken met uw nieuwe buren! Op 21 april krijgen de inschrijvers die zijn ingeloot schriftelijk bericht per email. Deze personen zullen worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek. De inschrijvers die bij de loting zijn afgevallen zullen op de reservelijst worden geplaatst. Mocht er een kandidaat afvallen dan zullen deze personen worden benaderd. De op de reservelijst geplaatste inschrijvers ontvangen eveneens op 21 april schriftelijk bericht per email. Uiteraard hopen we dat we met de ingelote kandidaten zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst kunnen sluiten. Zodra er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning en 70% is verkocht, zal het project doorgang vinden. We hopen dan nog voor de zomerperiode te kunnen starten met de sloop van de bestaande fabrieksgebouwen.

Spelregels

Zoals bekend hebben we een aantal spelregels opgesteld voor de toewijzing van de woningen. Inschrijvers die voldoen aan alle criteria (geboren na 31/12/1986, (gezamenlijk) inkomen lager dan € 55.000,- en afkomstig uit Limmen) hebben voorrang op inschrijvers die niet aan alle criteria voldoen. De ontvangen inschrijfformulieren zullen op grond hiervan worden gesorteerd zodat de notaris tijdens de loting de inschrijfformulieren op de juiste volgorde zal afwikkelen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen door een mailtje te sturen naar info@devereeniging-limmen.nl.
En wellicht tot 8 april!

Leave a Reply

×

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

INSCHRIJVEN