Toewijzingsvoorwaarden

De Vereeniging vindt het belangrijk dat potentiële kopers een binding hebben met het dorp en dat starters een kans krijgen. Daarom stelde ze onderstaande voorrangsregels op:

Eerste criterium: binding met het dorp
1. Kandidaten uit Limmen of die sociaal gebonden zijn aan Limmen krijgen voorrang*
2. Kandidaten uit de gemeente Castricum  of die gebonden zijn aan de gemeente
3. Kandidaten van buiten de gemeente Castricum

Tweede criterium: gezamenlijk bruto jaarinkomen
1. Kandidaten met een gezamenlijk inkomen bruto jaarinkomen tot 55.000 euro
2. Kandidaten met een gezamenlijk bruto jaarinkomen boven de 55.000 euro

Derde criterium: leeftijd
1. Kandidaten waarvan minimaal een van de partners is geboren na 31 december 1986
2. Kandidaten waarvan minimaal een van de partners is geboren vóór 31 december 1986

Op de ontvangen reacties worden de criteria in de aangegeven volgorde toegepast. Dit betekent in de praktijk dat jonge mensen met een relatief laag inkomen uit Limmen de meeste kans hebben op toewijzing van een woning. Levert dit onvoldoende kandidaten op, dan wordt in omgekeerde volgorde afgebouwd.

Volgorde van afbouwen
Als eerste komen dan oudere mensen met een relatief laag inkomen uit Limmen in aanmerking. Levert ook dit onvoldoende kandidaten op, dan zullen oudere mensen met een hoger inkomen uit Limmen in aanmerking komen. Wanneer dit ook onvoldoende kandidaten oplevert, dan krijgen jonge mensen uit Castricum met een relatief lager inkomen voorrang. Etc.

*Kandidaten die al in Limmen wonen of een sterke binding hebben met het dorp. Zij moeten dan wel hun hoofdverblijf in Limmen hebben en er minstens een jaar staan ingeschreven. Ook kandidaten die minimaal zes jaar in Limmen hebben gewoond tellen mee, evenals kandidaten die eerstelijns verwanten hebben die er nu minstens zes jaar wonen.

Meer over het woningaanbod